Cách phân biệt gia cầm giống đực giống cái?

  1. Sinh vật cảnh

  2. Nông nghiệp

Làm thế nào để biết được con Vịt, con gà con, hay con ngỗng là giống đực hay giống cái, khỏe hay không khỏe, có phải là giống tốt hay không?

Từ khóa: 

sinh vật cảnh

,

nông nghiệp

1. Phân biệt gà trống mái ở tuần tuổi

https://cdn.noron.vn/2022/05/31/3829188379709218-1653969960.png2. Phân biệt theo chuẩn khoa học

Đây là phương pháp chính xác nhất khi gà con mới nở. Chỉ cần lật hậu môn của gà con ra để xem thôi. Nếu trong hậu tìm thấy một nốt to như hạt gạo là gà trống. Nếu không có nốt này hoặc lõm xuống thì chính là gà mái.

https://cdn.noron.vn/2022/05/31/3765282915323609-1653970163.jpg

Trả lời

1. Phân biệt gà trống mái ở tuần tuổi

https://cdn.noron.vn/2022/05/31/3829188379709218-1653969960.png2. Phân biệt theo chuẩn khoa học

Đây là phương pháp chính xác nhất khi gà con mới nở. Chỉ cần lật hậu môn của gà con ra để xem thôi. Nếu trong hậu tìm thấy một nốt to như hạt gạo là gà trống. Nếu không có nốt này hoặc lõm xuống thì chính là gà mái.

https://cdn.noron.vn/2022/05/31/3765282915323609-1653970163.jpg