Cách vượt qua sự nhút nhát?

  1. Phong cách sống

  2. Tâm lý học

  3. Noron

  4. Xã hội

  5. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

giao tiếp

,

nhút nhát

,

xã hội

,

noron

,

việt nam

,

bạn bè

,

mối quan hệ

,

phong cách sống

,

tâm lý học

,

noron

,

xã hội

,

tâm sự cuộc sống

Chào bạn, mình nghĩ là cần tìm hiểu xem vì sao bản thân nhút nhát và kiên trì rèn luyện từng ngày, bạn nhé.

Một trong những cách để gia tăng lòng can đảm mình thấy khá hữu ích là trải nghiệm cuộc sống thực nhiều hơn, ít online hơn, cho đi nhiều hơn, quan tâm giúp đỡ người khác và bớt lo lắng, tăng hành động.

Trả lời

Chào bạn, mình nghĩ là cần tìm hiểu xem vì sao bản thân nhút nhát và kiên trì rèn luyện từng ngày, bạn nhé.

Một trong những cách để gia tăng lòng can đảm mình thấy khá hữu ích là trải nghiệm cuộc sống thực nhiều hơn, ít online hơn, cho đi nhiều hơn, quan tâm giúp đỡ người khác và bớt lo lắng, tăng hành động.

Theo mình thì cố gắng học giỏi..... có nhiều bằng cấp.... thì người ta sẽ nể phục mình.....

Từ đó bản thân sẽ tự hào và tự tin hơn... từ từ sẽ ko còn nhút nhát nữa.......