Có những lưu ý gì khi chuẩn bị cv tiếng Anh?

Từ khóa: cách làm cv, Kỹ năng mềm

Mình nghĩ điều đầu tiên phải lưu ý đó là: Hãy đúng ngữ pháp và chính tả. Từng duyệt CV của các bạn sinh viên ứng tuyển, hầu hết các bạn đều dùng tiếng Anh nhưng lại không cẩn thận để sai những lỗi ngữ pháp và chính tả cơ bản. Như vậy làm cái cv thể hiện rõ sự thiếu chuyên nghiệp và bất cẩn của các bạn. Nếu bạn nào không tự dò lỗi được thì nên nhờ một ai đó giỏi tiếng Anh hơn để check giúp trước khi gửi đi cho nhà tuyển dụng.

Trả lời

Mình nghĩ điều đầu tiên phải lưu ý đó là: Hãy đúng ngữ pháp và chính tả. Từng duyệt CV của các bạn sinh viên ứng tuyển, hầu hết các bạn đều dùng tiếng Anh nhưng lại không cẩn thận để sai những lỗi ngữ pháp và chính tả cơ bản. Như vậy làm cái cv thể hiện rõ sự thiếu chuyên nghiệp và bất cẩn của các bạn. Nếu bạn nào không tự dò lỗi được thì nên nhờ một ai đó giỏi tiếng Anh hơn để check giúp trước khi gửi đi cho nhà tuyển dụng.