1. Khoa học

Điều gì sẽ xảy ra nếu hiện tại khủng long chưa tuyệt chủng?

Từ khóa: khủng long, khủng long tuyệt chủng, Khoa học

Nếu hiện tại khủng long chưa tuyệt chủng thì các loài động vật có vú không có cơ hội phát triển. Loài khủng long vẫn tồn tại thì động vật có vú vẫn sẽ chỉ sống trong các hang hốc mà không dám ra bên ngoài, tương tự như các loài gặm nhấm ngày nay.

Có thể động vật có vú sẽ tồn tại và phát triển song song với loài khủng long. Nhưng chúng sẽ ở rìa sự tiến hóa, đồng nghĩa với việc không thể phát triển một cách mạnh mẽ. Các loài động vật này sẽ không thể hoạt động một cách thoải mái, do đe dọa từ các loài khủng long ăn thịt to lớn.

Trong thời kỳ khủng long vẫn thống trị Trái đất, các loài động vật có vú vẫn còn sống trong các hang hốc nhỏ. Cũng nhờ đó mà các loài này không bị ảnh hưởng nhiều khi thiên thạch va chạm với Trái đất. Khi khủng long tuyệt chủng thì các loài động vật có vú mới có cơ hội ra ngoài và phát triển hơn.

Trả lời

Nếu hiện tại khủng long chưa tuyệt chủng thì các loài động vật có vú không có cơ hội phát triển. Loài khủng long vẫn tồn tại thì động vật có vú vẫn sẽ chỉ sống trong các hang hốc mà không dám ra bên ngoài, tương tự như các loài gặm nhấm ngày nay.

Có thể động vật có vú sẽ tồn tại và phát triển song song với loài khủng long. Nhưng chúng sẽ ở rìa sự tiến hóa, đồng nghĩa với việc không thể phát triển một cách mạnh mẽ. Các loài động vật này sẽ không thể hoạt động một cách thoải mái, do đe dọa từ các loài khủng long ăn thịt to lớn.

Trong thời kỳ khủng long vẫn thống trị Trái đất, các loài động vật có vú vẫn còn sống trong các hang hốc nhỏ. Cũng nhờ đó mà các loài này không bị ảnh hưởng nhiều khi thiên thạch va chạm với Trái đất. Khi khủng long tuyệt chủng thì các loài động vật có vú mới có cơ hội ra ngoài và phát triển hơn.

Nguồn thức ăn có thể cạn kiệt đặc biệt là thực vật. Một con khủng long ăn cỏ có thể tiêu thụ khoảng 1 tấn thực vật mỗi ngày. Đó là một số lượng rất lớn, chưa tính đến những loài động vật khác. Cộng thêm với điều kiện tự nhiên thay đổi có thể dẫn đến cạn kiệt nguồn thực vật trên Trái đất. Và khi thực vật không còn nữa, cũng đồng nghĩa với việc không có loài sinh vật nào có thể tồn tại trên Trái đất nữa.