Doanh nhân và thương nhân

  1. Kinh doanh và Khởi nghiệp

  2. Xã hội

Nhân ngày DOANH NHÂN VIỆT NAM, lạm bàn về chữ DOANH noron.vn

 Một bài chia sẻ rất ý nghĩa nhân ngày doanh nhân VN

Từ khóa: 

kinh doanh và khởi nghiệp

,

xã hội