Doanh nhân và thương nhân

Nhân ngày DOANH NHÂN VIỆT NAM, lạm bàn về chữ DOANH noron.vn

 Một bài chia sẻ rất ý nghĩa nhân ngày doanh nhân VN

Từ khóa: Kinh doanh và Khởi nghiệp, Xã hội