Hướng dẫn tính nhân 2 nhân 2 đơn giản

  1. Giáo dục

  2. Khoa học

Bạn thấy toán học thật phức tạp hãy sử dụng công thức của tôi:D tôi chắc chắn bạn sẽ chính xác 100%

https://cdn.noron.vn/2021/10/13/17621967410471166-1634135769_1024.jpg

công thức đơn giản - công thức

21×27

Bước 1 27×20 Bước 2 2×2=4 (400) Bước 3 2×7 =14 (140 ) Bước 4 400+140=540 Bước 5 27×1 Bước 6 2×1=2 (20) Bước 7 7×1=7 Bước 8 20+7=27 ra kết quả 9 540+27=567 (21×27=567 )

94×58

bước 1 94×50 Bước 2 5×4= 20(200) bước 3 9×5 45 (4500) Bước 4 4500+200= 4700 Bước 5 94×8 Bước 6 9×8= 72 (720) Bước 7 4×8= 32 Bước 8 720+ 32= 752 ra kết quả 4700+752= 5452 (94×58= 5452)

Phép tính áp dụng cho tất cả phép tính 2*2

Từ khóa: 

toán học

,

công thức

,

giáo dục

,

khoa học

Nhìn phức tạp vậy thôi chứ nếu bạn áp dụng thì rất chính xác :D

Trả lời

Nhìn phức tạp vậy thôi chứ nếu bạn áp dụng thì rất chính xác :D