Đức Phật đã luân hồi bao nhiêu kiếp trước khi chứng đạo?

  1. Chiêm tinh

  2. Tâm linh

Như mọi chúng sinh, Đức Phật cũng luân hồi qua rất nhiều kiếp sống, chỉ đến khi chứng đạo quả, dòng luân hồi mới dùng lại.

Theo quan niệm Phật giáo, mọi chúng sinh đều ngụp lặn trong biển luân hồi vô thủy vô chung (không có bắt đầu, không có kết thúc), bị dẫn dắt theo những nghiệp báo mình từng tạo ra. Không ai biết mình từ đâu đến, từng là ai trong kiếp trước và sau này sẽ đi đâu, sẽ đầu thai thành cái gì... Chỉ những người tu hành đạt thánh quả A La Hán mới vượt ra khỏi vòng sinh tử, chấm dứt luân hồi và biết được về tiền kiếp của mình cũng như các chúng sinh khác.

Còn Đức Phật Thích Ca thì sao?

Từ khóa: 

phật giáo

,

chiêm tinh

,

tâm linh

Đức Phật cũng như con người, phải trải qua rất nhiều kiếp luân hồi trước khi chứng đạo. Tuy nhiên, theo cách nói của Phật thì số kiếp luân hồi của Người là không thể đếm hết được. Có thể là một vài kiếp, cũng có thể là một vài trăm, một vài ngàn hay một vài trăm ngàn kiếp. Mỗi một kiếp người qua đi, tùy theo vòng luân hồi mà bản thân sẽ đi đến những hướng tái sinh khác nhau, cũng có thể là những kiếp người, những cõi đời khác nhau.

Trả lời

Đức Phật cũng như con người, phải trải qua rất nhiều kiếp luân hồi trước khi chứng đạo. Tuy nhiên, theo cách nói của Phật thì số kiếp luân hồi của Người là không thể đếm hết được. Có thể là một vài kiếp, cũng có thể là một vài trăm, một vài ngàn hay một vài trăm ngàn kiếp. Mỗi một kiếp người qua đi, tùy theo vòng luân hồi mà bản thân sẽ đi đến những hướng tái sinh khác nhau, cũng có thể là những kiếp người, những cõi đời khác nhau.

Bản thân Phật Thích Ca còn chẳng biết mình từ đâu mà được sinh ra trên trái đất này. Luân hồi chỉ là tưởng tượng mà thôi.

Giả sử Luân Hồi là đúng thì muôn vật sống trên trái đất này được bảo toàn mà không thay đổi về số lượng, chủng loại......Trong thực tế thì có vô số loài đã tuyệt chủng rồi. Điều này đứa trẻ nó cũng hiểu được.

Có câu rằng: " Bố mẹ sinh con, Trời sinh tính" Phật chẳng có liên quan đến bản chất con người. Câu trên chính là biểu hiện cho chúng ta biết.

  • Xác Thịt con người là do cha mẹ dưới đất sinh ra.
  • Linh hồn (tính nết bên trong) là do Trời sinh ra và nắm giữ (sinh tử do trời) mất linh hồn là mất sự sống. 

Đây là lý do mà chúng ta vẫn nói "Sinh có hẹn, Tử bất kỳ" Sự chết của con người không ai có thể định được. Phật cũng không thể định cho bản thân Phật được. Mà duy chỉ Đấng ở trên Trời mới định đoạt được Linh Hồn loài người.

Như vậy Linh hồn loài người từ đâu mà đến và sau khi chết thì sẽ đi đâu ? Phật không có quyền gì hết. Mà do ông Trời đinh đoạt không có Luân Hồi nào hết. 

Luân Hồi chỉ là lý thuyết giả rối mà thôi.