1. Kỹ năng mềm

Làm cách nào để điều chỉnh cơn giận?

?
Từ khóa: Kỹ năng mềm

Lắng nghe nhiều hơn, giảm bớt cái tôi.

_ Nếu như đang trong cuộc nói chuyện thì bạn nên nghe đối phương nói nhiều hơn để hiểu vấn đề hơn. Còn nếu xảy ra mâu thuẫn mà cơn tức giận của bạn lên đỉnh điểm là mình thì mình sẽ ra một chỗ để cơn nóng giận giảm bớt rồi thì mới tiếp tục.

_ Nếu như sau những cuộc nói chuyện mà bạn vẫn cảm thấy tức giận thì bạn thử đặt mình vào đối phương, giảm bớt cái tôi xuống.

( Người biết lắng nghe nhiều hơn luôn là người chiến thắng)

Chúc bạn thành công.

Trả lời

Lắng nghe nhiều hơn, giảm bớt cái tôi.

_ Nếu như đang trong cuộc nói chuyện thì bạn nên nghe đối phương nói nhiều hơn để hiểu vấn đề hơn. Còn nếu xảy ra mâu thuẫn mà cơn tức giận của bạn lên đỉnh điểm là mình thì mình sẽ ra một chỗ để cơn nóng giận giảm bớt rồi thì mới tiếp tục.

_ Nếu như sau những cuộc nói chuyện mà bạn vẫn cảm thấy tức giận thì bạn thử đặt mình vào đối phương, giảm bớt cái tôi xuống.

( Người biết lắng nghe nhiều hơn luôn là người chiến thắng)

Chúc bạn thành công.

Tránh nhìn trực tiếp vào người bạn đang tức giận, hít thở sâu và dài.

Đếm từ 1 đến 100, đếm xong rồi tính tiếp.