1. Tài chính & Đầu tư

Các thủ tục cần thiết để thành lập một doanh nghiệp tại Tỉnh Bà rịa vũng tàu?

Tôi muốn thành lập một doanh nghiệp kinh doanh về sản phẩm nông sản. Kính nhờ anh chị tư vấn giúp cách thức và các bước để thành lập?

Cần phải lưu ý những gì?

Xin cảm ơn!

Từ khóa: tài chính & đầu tư