Làm content marketing là làm gì?

Từ khóa: content marketing, content, marketing, Kinh doanh và Khởi nghiệp, Hướng nghiệp, Thấu Ngành Hiểu Nghề, Marketing

Content marketing là một nhánh nhỏ trong lĩnh vực marketing rộng lớn mà thôi, nó thuộc phần Digital Marketing. Content marketing là tiếp thị nội dung – Hoạt động marketing của một doanh nghiệp hoặc thương hiệu. Nhiệm vụ của content marketing là hỗ trợ giới thiệu, quảng bá sản phẩm tạo độ phổ biến cho sản phẩm. Vậy content marketing có thể hiểu là phương pháp nhằm tạo ra và phân phối nội dung có giá trị, xây dựng những nội dung mang tính chiến lược liên quan đến sản phẩm/dịch vụ nhằm mục đích thu hút khách hàng tiềm năng sử dụng những dịch vụ sản phẩm nào đó.

Trả lời

Content marketing là một nhánh nhỏ trong lĩnh vực marketing rộng lớn mà thôi, nó thuộc phần Digital Marketing. Content marketing là tiếp thị nội dung – Hoạt động marketing của một doanh nghiệp hoặc thương hiệu. Nhiệm vụ của content marketing là hỗ trợ giới thiệu, quảng bá sản phẩm tạo độ phổ biến cho sản phẩm. Vậy content marketing có thể hiểu là phương pháp nhằm tạo ra và phân phối nội dung có giá trị, xây dựng những nội dung mang tính chiến lược liên quan đến sản phẩm/dịch vụ nhằm mục đích thu hút khách hàng tiềm năng sử dụng những dịch vụ sản phẩm nào đó.

làm content marketing có thể hiểu đơn giản là bạn tạo ra, xây dựng những "content" chất lượng. Mỗi bài content sẽ có mục tiêu cũng như khách hàng mục tiêu, nghĩa là bạn muốn content của bạn thể hiện điều gì? đến ai? và để làm gì?. Trả lời được câu hỏi này chăc bạn có hình dung rõ hơn 1 dạng content như nào rồi nhỉ hihi.

Tùy theo doanh nghiệp công việc của nhân viên Content marketing sẽ khác nhau. Tuy nhiên có thể sơ lược như sau:

  • Kế hoạch content chi tiết cho các kênh online của công ty
  • Viết bài duy trì, chăm sóc cho sitefanpage.
  • Chịu trách nhiệm sản xuất các nội dung truyền thông như bài viết, ý tưởng hình ảnh, video…
  • Viết bài PR.