Làm sao để tăng khả năng trúng tuyển khi xin việc mà buổi phỏng vấn bị fail?

chuyện là tôi mới xin việc làm content marketing để lấy kinh nghiệm các bác ạ. mà sau khi phỏng vấn tôi thấy buổi phỏng vấn của mình fail quá :((( tôi thực sự rất cần công việc này, nên làm gì bây giờ ạ?

Từ khóa: xin việc, kỹ năng ứng xử, Hướng nghiệp, Kỹ năng mềm, Giáo dục

bro gửi mail cảm ơn người phỏng vấn đi, trước tui có đọc bài ở đâu đó người ta bảo vậy. vừa thể hiện mình là người lịch sự vừa giúp họ có thiện cảm hơn với mình.

Trả lời

bro gửi mail cảm ơn người phỏng vấn đi, trước tui có đọc bài ở đâu đó người ta bảo vậy. vừa thể hiện mình là người lịch sự vừa giúp họ có thiện cảm hơn với mình.

phỏng vấn mà fail thì fail chắc rồi ông, cứu sao được!