Làm thế nào để rèn luyện sự tập trung trong học tập và làm việc?

Mình đang ôn thi giữa kì nhưng ngồi vào bàn là mất tập trung, cầm điện thoại, lướt tiktok,...

Từ khóa: sự tập trung, phát triển bản thân, Kỹ năng mềm, Tâm lý học, Phong cách sống