Cách rèn luyện sự tập trung?

Mình đang trong thời gian ôn thi giữa kì, kì này học nhiều nên lượng kiến thức quá tải với mình. Hơn nữa mình bị mất tập trung, cứ ngồi học được 5-10' lại ngồi bấm điện thoại, lướt tik tok. Mình nên làm gì để tăng sự tập trung bây giờ?

Từ khóa: sự tập trung, phát triển bản thân, self-help, Kỹ năng mềm, Sức khoẻ, Tip & Trick, Tâm lý học

hello bạn, mình có một vài tips chia sẻ với bạn:

1. xác định các đầu công việc chi tiết mình cần làm trước.

2. xác định chu trình tập trung (tìm ra khoảng thời gian, không gian) mà bạn cảm thấy là lúc mình tập trung nhất.

3. ghi lại xuống giấy ngay lập tức những gì mình xao nhãng(sau đó quay lại làm việc ngay).

4. Tắt đt để chế độ không làm phiền

5. Làm việc đơn nhiệm(1 lúc chỉ làm 1 việc thôi)

6. Thiền

#những tips này mình học từ chị The Present Writer, chị ấy có kênh youtube và podcast nữa, bạn có thể tham khảo nha!

Trả lời

hello bạn, mình có một vài tips chia sẻ với bạn:

1. xác định các đầu công việc chi tiết mình cần làm trước.

2. xác định chu trình tập trung (tìm ra khoảng thời gian, không gian) mà bạn cảm thấy là lúc mình tập trung nhất.

3. ghi lại xuống giấy ngay lập tức những gì mình xao nhãng(sau đó quay lại làm việc ngay).

4. Tắt đt để chế độ không làm phiền

5. Làm việc đơn nhiệm(1 lúc chỉ làm 1 việc thôi)

6. Thiền

#những tips này mình học từ chị The Present Writer, chị ấy có kênh youtube và podcast nữa, bạn có thể tham khảo nha!