Một tam giác vuông có cạnh huyền bằng 10 và chiều cao ứng với cạnh huyền bằng 6, diện tính tam giác đó là bao nhiêu?

Từ khóa: tính diện tích, tam giác vuông, Hỏi xoáy Đáp hay

Diện tích hình tam giác tính bằng: 1/2 chiều cao* cạnh huyền= (1/2 )x6x10 = 30. Đơn giản

Trả lời

Diện tích hình tam giác tính bằng: 1/2 chiều cao* cạnh huyền= (1/2 )x6x10 = 30. Đơn giản

Quá dễ đáp án là.................404 Error :))))))))))))