Một tam giác vuông có cạnh huyền bằng 10 và chiều cao ứng với cạnh huyền bằng 6, diện tính tam giác đó là bao nhiêu?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Từ khóa: 

tính diện tích

,

tam giác vuông

,

hỏi xoáy đáp hay

Quá dễ đáp án là.................404 Error :))))))))))))
Trả lời
Quá dễ đáp án là.................404 Error :))))))))))))

Diện tích hình tam giác tính bằng: 1/2 chiều cao* cạnh huyền= (1/2 )x6x10 = 30. Đơn giản