Làm thế nào để các bạn học sinh, sinh viên có thói quen đọc sách đều đặn?

  1. Sách

  2. Xã hội

  3. Phong cách sống

Mình nhận thấy các bạn học sinh, sinh viên ngày nay tiếp thu khá nhanh, giá mà các bạn ấy có thêm thói quen đọc sách đều đặn nữa thì sẽ phát triển rất bền vững, hài hòa. Mọi người có ý tưởng gì để giúp các bạn ấy hình thành thói quen đọc sách không?

https://cdn.noron.vn/2021/06/05/1561201914199672-1622891722.jpg
Từ khóa: 

giáo dục

,

văn hóa đọc

,

sách

,

giới trẻ

,

sách

,

xã hội

,

phong cách sống

Muốn gì thì cũng phải gắn chặt với chuyên ngành và lợi ích, sự quan tâm thì mới được, bạn không thể bắt dân it đi đọc ngôn lù nếu bạn ý không thích được

Trả lời

Muốn gì thì cũng phải gắn chặt với chuyên ngành và lợi ích, sự quan tâm thì mới được, bạn không thể bắt dân it đi đọc ngôn lù nếu bạn ý không thích được

Bắt đầu hãy đọc những gì mình thích, hãy nhìn ra mục đích của việc đọc. Hãy đặt ra mục tiêu thời gian cho việc đọc sách trong ngày, tuần, tháng và kiên trì thực hiện, thường xuyên mang sách theo khi đi học đi làm, tìm không gian thoải mái để đọc sách, hãy cắt giảm thời gian dành cho Internet, lưu vào điện thoại, sổ, chụp lại những cuốn sách bạn cần đọc và đọc đa dạng các thể loại sách.