Tại sao nền kinh tế của chúng ta vẫn chưa bằng được các quốc gia lớn khác?

  1. Lịch sử

  2. Văn hóa

  3. Xã hội

  4. Đầu tư & Tài chính

  5. Tin Tức

Địa lí? Con người? Xã hội? Văn hóa? Thể chế? Hay là do một nguyên nhân nào khác?....

https://cdn.noron.vn/2021/06/05/88028271795418123-1622880946.jpg
https://cdn.noron.vn/2021/06/05/1561201914199632-1622880974.jpg
Từ khóa: 

nền kinh tế

,

kinh tế

,

quốc gia

,

lịch sử

,

văn hóa

,

xã hội

,

đầu tư & tài chính

,

tin tức

Một sự thật mất lòng là nước mình có thói hơi ảo tưởng và hay tự luyến

Thật sự đó , hôm trước có đọc được một bài viết nói rằng nước ta đang giấu nghèo với nhiều luận điểm khác nhau nhưng cũng chỉ cười trừ. Một cách thẳng thắn mà nói nếu như mọi vẫn không chịu thừa nhận yếu kém thì còn lâu nữa mới phát triển được

Trả lời

Một sự thật mất lòng là nước mình có thói hơi ảo tưởng và hay tự luyến

Thật sự đó , hôm trước có đọc được một bài viết nói rằng nước ta đang giấu nghèo với nhiều luận điểm khác nhau nhưng cũng chỉ cười trừ. Một cách thẳng thắn mà nói nếu như mọi vẫn không chịu thừa nhận yếu kém thì còn lâu nữa mới phát triển được