Thực trạng về bất bình đẳng giới ở Việt Nam hiện nay?

  1. Giới tính

  2. Văn hóa

Từ khóa: 

giới tính

,

văn hóa

https://cdn.noron.vn/2021/12/07/655873165042730-1638849897.jpg

Các quốc gia châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng thì đều tồn tại một số bất bình đẳng giới nhất định, nó có thể tồn tại rõ ràng nhưng đôi khi lại lại tồn tại ngầm mà chúng ta không hề hay biết.

Ví dụ như vấn đề sinh con trai hay gái, đó cũng là một biểu hiện của định kiến bất bình đẳng giới. Tại sao cứ phải sinh con trai? Con gái tại sao lại không thể nối tiếp dòng dõi? Một định kiến bất bình đẳng giới luôn tồn tại hiển nhiên trong suy nghĩ của nhiều người Việt nhưng ta lại hay bỏ qua...

Muốn phá bỏ được tình trạng bất bình đẳng giới hoàn toàn là một quá trình rất gian nan và đầy thử thách, cần đến một sự nỗ lực rất lớn của toàn thể cộng đồng và xã hội, trước hết là cần phải phá bỏ những suy nghĩ định kiến giới hiển nhiên đã tồn tại hàng nghìn năm qua

https://cdn.noron.vn/2021/12/07/655873165042724-1638849657.jpghttps://cdn.noron.vn/2021/12/07/images-1638849851-1638849851.jpghttps://cdn.noron.vn/2021/12/07/4506235593526239-1638849797.jpghttps://cdn.noron.vn/2021/12/07/655873165042727-1638849820.jpg
Trả lời
https://cdn.noron.vn/2021/12/07/655873165042730-1638849897.jpg

Các quốc gia châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng thì đều tồn tại một số bất bình đẳng giới nhất định, nó có thể tồn tại rõ ràng nhưng đôi khi lại lại tồn tại ngầm mà chúng ta không hề hay biết.

Ví dụ như vấn đề sinh con trai hay gái, đó cũng là một biểu hiện của định kiến bất bình đẳng giới. Tại sao cứ phải sinh con trai? Con gái tại sao lại không thể nối tiếp dòng dõi? Một định kiến bất bình đẳng giới luôn tồn tại hiển nhiên trong suy nghĩ của nhiều người Việt nhưng ta lại hay bỏ qua...

Muốn phá bỏ được tình trạng bất bình đẳng giới hoàn toàn là một quá trình rất gian nan và đầy thử thách, cần đến một sự nỗ lực rất lớn của toàn thể cộng đồng và xã hội, trước hết là cần phải phá bỏ những suy nghĩ định kiến giới hiển nhiên đã tồn tại hàng nghìn năm qua

https://cdn.noron.vn/2021/12/07/655873165042724-1638849657.jpghttps://cdn.noron.vn/2021/12/07/images-1638849851-1638849851.jpghttps://cdn.noron.vn/2021/12/07/4506235593526239-1638849797.jpghttps://cdn.noron.vn/2021/12/07/655873165042727-1638849820.jpg

Mình không thấy ở Việt Nam bất bình đẳng giới chút nào luôn. Thế hệ mới nhận ra và mọi người đều rất bình đẳng đấy chứ. Thậm chí phái nữ ở Việt Nam còn được ưu ái nữa