Quốc gia nào có mật độ dân số lớn nhất thế giới?

  1. Xã hội

  2. Du lịch

  3. Tin Tức

Mật độ dân số là số người trên đơn vị diện tích.

Mật độ dân số (người/km2) = Số lượng dân số (người)/Diện tích lãnh thổ (km2)

Mật độ dân số là số dân tính bình quân trên một ki-lô-mét vuông diện tích lãnh thổ. Mật độ dân số được tính bằng cách chia dân số (thời điểm hoặc bình quân) của một vùng dân cư nhất định cho diện tích lãnh thổ của vùng đó.

VD: Mật độ dân số của nước A là 32 người/1 km vuông.

https://cdn.noron.vn/2021/06/05/250px-crowdinhk-1622880362.JPG
Từ khóa: 

quốc gia

,

mật độ dân số

,

lớn nhất

,

thế giới

,

xã hội

,

du lịch

,

tin tức

Theo mình được biết thì quốc gia có mật độ dân số cao nhất là Monaco với khoảng hơn 18000ng/km2. Còn vùng lãnh thổ có dân số cao nhất là Macau với hơn 21000ng/km2

Trả lời

Theo mình được biết thì quốc gia có mật độ dân số cao nhất là Monaco với khoảng hơn 18000ng/km2. Còn vùng lãnh thổ có dân số cao nhất là Macau với hơn 21000ng/km2