Làm thế nào để học Lịch Sử hiệu quả (có thể ghi nhớ lâu)?

  1. Giáo dục

  2. Lịch sử

  3. Khoa học

  4. Sách

  5. Xã hội

  6. Tư duy

Từ khóa: 

giáo dục

,

lịch sử

,

khoa học

,

sách

,

xã hội

,

tư duy

đọc nhiều sách vào, xem phim nhiều vào, tưởng tượng nhiều vào, chơi game nhiều vào 
Hãy để nhân vật lịch sử trở thàn nguyên liệu cho game nhập vai 

Trả lời

đọc nhiều sách vào, xem phim nhiều vào, tưởng tượng nhiều vào, chơi game nhiều vào 
Hãy để nhân vật lịch sử trở thàn nguyên liệu cho game nhập vai