Linh Ứng Và Thần Thông có tồn tại không?

  1. Tôn giáo

  2. Tâm linh

Nếu Pháp giảng của Phật chỉ là công cụ để chúng sanh đi đúng đường thì sự màu nhiệm của bồ tát quan âm cũng chỉ là phương tiện giáo dục thôi hay sao? hoàn toàn không có sự linh ứng để nguyện cầu sao?

Từ khóa: 

tôn giáo

,

tâm linh

Nếu cầu mà được thì trái với nhân quả rồi. Những lời dạy của Đức Phật bạn đừng hiểu theo nghĩa đen. Cũng đừng áp dụng tất cả vì bệnh nào thuốc đó, mình bệnh gì thì nhặt ra thuốc trị đúng bệnh của mình thôi. Màu nhiệm và thần thông nếu ban phát được thì Phật đã ban cho chúng sinh rồi.

Tuy nhiên phải nhớ rằng Phật không nói dối. Nếu thấy mâu thuẫn là do chúng ta hiểu chưa đúng hoặc tu chưa tới mà thôi

Trả lời

Nếu cầu mà được thì trái với nhân quả rồi. Những lời dạy của Đức Phật bạn đừng hiểu theo nghĩa đen. Cũng đừng áp dụng tất cả vì bệnh nào thuốc đó, mình bệnh gì thì nhặt ra thuốc trị đúng bệnh của mình thôi. Màu nhiệm và thần thông nếu ban phát được thì Phật đã ban cho chúng sinh rồi.

Tuy nhiên phải nhớ rằng Phật không nói dối. Nếu thấy mâu thuẫn là do chúng ta hiểu chưa đúng hoặc tu chưa tới mà thôi

Nói 1 cách chính xác thì ngoài kiến thức uyên thâm của Phật học thì sự tâm linh chính là công cụ. Bạn có nhớ rằng khi bé chúng ta hay được bố mẹ dạy dỗ là không ngoan sẽ bị ông kẹ bắt. Ông kẹ là 1 nhân vật tâm linh, mình nghĩ các bạn đã hiểu ý mình. Và mình công nhận 1 điều không có sự tâm linh đó thì giờ này mình chắc cũng không ngồi đây mà chém gió cùng các bạn, có thể mình đã lang bạt đâu đó rùi, và cũng có thể ngược lại... Như cách chúng ta xài con dao thôi nà. 😉😉😉