Luật pháp lương tâm từ đâu mà có?

  1. Tâm linh

Từ khóa: 

tâm linh

Nó đến từ phần bản chất thiện lương của con người nhỉ?

Trả lời

Nó đến từ phần bản chất thiện lương của con người nhỉ?

Luật pháp lương tâm là gì vậy ạ?