Đối với người Việt lời xin lỗi có khó không?

  1. Giáo dục

  2. Văn hóa

  3. Tâm sự cuộc sống

Khi bạn làm sai việc gì đó bạn sẽ xin lỗi như nào? Đối với người thân bạn quen hay những câu xin lỗi đơn thuần như" rồi... thôi xin lỗi mà, uk do tao sai hay đây( mua gì đó ) xin lỗi nha" . Nhưng với người lạ hay người nhiều tuổi sẽ ra sao? Lời nói thật nặng lề làm sao nhỉ hay cách sống và giáo dục?


Từ khóa: 

giáo dục

,

văn hóa

,

tâm sự cuộc sống

Không chỉ lời xin lỗi mà lời cám ơn mọi người cũng thật "hà tiện". Đôi khi nhiều người khong để ý tới hoặc coi lời xin lỗi và cám ơn là không cần thiết. Nhưng trong mọi hoàn cảnh nó đều cần thiết cả, để thấy rằng họ được ghi nhận khi đã giúp đỡ bạn, được an ủi khi vô tình bị bạn làm tổn thương,....

Trả lời

Không chỉ lời xin lỗi mà lời cám ơn mọi người cũng thật "hà tiện". Đôi khi nhiều người khong để ý tới hoặc coi lời xin lỗi và cám ơn là không cần thiết. Nhưng trong mọi hoàn cảnh nó đều cần thiết cả, để thấy rằng họ được ghi nhận khi đã giúp đỡ bạn, được an ủi khi vô tình bị bạn làm tổn thương,....

Lời xin lỗi hay tự trọng? Bài viết này không thể đánh giá toàn bộ người Việt bởi số liệu gì cả. Nhưng thay vào đó tôi có thể cảm thấy trong cuộc sống gia đình và xã hội. Khi tai nạn hay đụng độ gì đó họ sẽ hạ người mà ngồi xuống hay cố chấp mà bảo vệ quan điểm của mình. Có lẽ bài viết này do tôi bị ảnh hưởng bởi văn hóa người Nhật chăng? Nhưng công nhận đến tôi lời xin lỗi thật nặng lề