Mối liên hệ giữa tần suất sử dụng thiết bị cảm ứng và khả năng tập trung chú ý ở trẻ nhỏ?

  1. Giáo dục

Bạn có nghĩ việc sử dụng các thiết bị cảm ứng màn hình ảnh hưởng đến tốc độ nhận diện điểm khác biệt của những đứa trẻ chập chững và sự vượt trội trong tốc độ tỉ lệ thuận với tần suất sử dụng hằng ngày hay không?

Từ khóa: 

giáo dục

Tần suất sử dụng máy tính bảng và điện thoại thông minh của trẻ từ 2 tuổi trở xuống đã gia tăng một cách chóng mặt trong vài năm qua. Những năm đầu đời ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời sau này của một đứa trẻ, đặc biệt là khả năng tiếp thu kiến thức bởi đây là khoảng thời gian trẻ học cách tập trung vào những mục tiêu đưa ra và tránh bị xao nhãng. Chính vì thế, đã có những lo lắng về tác động xấu của các thiết bị cảm ứng lên khả năng tập trung của trẻ.

Giai đoạn trẻ tập đi là thời gian trẻ phát triển khả năng nhận thức, chính vì vậy, việc kích thích các giác quan của trẻ qua việc tăng thời gian sử dụng các thiết bị công nghệ cao có thể ảnh hưởng đến việc sự tập trung của chúng. Với sự phát triển nhanh chóng của phương tiện truyền thông, các thông tin mà não bộ thu thập được qua đó được lo sợ có thể gây khó khăn trong việc điều chỉnh sự chú tâm vào nhiệm vụ, chính vì vậy, với yêu cầu tập trung cao độ của các giác quan, trò chơi điện tử có thể có khả năng cải thiện việc xử lý và thu thập các thông tin trực quan. Tương tự, khi sử dụng các chức năng trên thiết bị cảm ứng, các ngoại và nội động lực sẽ kích hoạt sự tập trung của trẻ vào hoạt động đang diễn ra. Vì vậy, ba mẹ cần quan tâm đến con cái nhiều hơn trong giai đoạn này!

Trả lời

Tần suất sử dụng máy tính bảng và điện thoại thông minh của trẻ từ 2 tuổi trở xuống đã gia tăng một cách chóng mặt trong vài năm qua. Những năm đầu đời ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời sau này của một đứa trẻ, đặc biệt là khả năng tiếp thu kiến thức bởi đây là khoảng thời gian trẻ học cách tập trung vào những mục tiêu đưa ra và tránh bị xao nhãng. Chính vì thế, đã có những lo lắng về tác động xấu của các thiết bị cảm ứng lên khả năng tập trung của trẻ.

Giai đoạn trẻ tập đi là thời gian trẻ phát triển khả năng nhận thức, chính vì vậy, việc kích thích các giác quan của trẻ qua việc tăng thời gian sử dụng các thiết bị công nghệ cao có thể ảnh hưởng đến việc sự tập trung của chúng. Với sự phát triển nhanh chóng của phương tiện truyền thông, các thông tin mà não bộ thu thập được qua đó được lo sợ có thể gây khó khăn trong việc điều chỉnh sự chú tâm vào nhiệm vụ, chính vì vậy, với yêu cầu tập trung cao độ của các giác quan, trò chơi điện tử có thể có khả năng cải thiện việc xử lý và thu thập các thông tin trực quan. Tương tự, khi sử dụng các chức năng trên thiết bị cảm ứng, các ngoại và nội động lực sẽ kích hoạt sự tập trung của trẻ vào hoạt động đang diễn ra. Vì vậy, ba mẹ cần quan tâm đến con cái nhiều hơn trong giai đoạn này!