Một số đầu sách hay về Marketing?

  1. Kinh doanh và Khởi nghiệp

  2. Sách

Từ khóa: 

sách

,

marketing

,

kinh doanh và khởi nghiệp

,

sách

Mình thấy trên Noron shop có một số cuốn sách có liên quan đến Marketing, bạn tham khảo xem sao nhé:

Trả lời

Mình thấy trên Noron shop có một số cuốn sách có liên quan đến Marketing, bạn tham khảo xem sao nhé: