Kinh nghiệm gọi vốn của bạn?

  1. Kinh doanh và Khởi nghiệp

Em có một câu hỏi liên quan đến kinh nghiệm gọi vốn khi khởi nghiệp, đó là bên mình đã gọi vốn chưa? Gọi được mấy vòng rồi. Mọi người thấy khi gọi vốn có những điểm gì cần lưu ý ạ?

Em xin cảm ơn.

Từ khóa: 

gọi vốn

,

fundding

,

fund

,

startup

,

kinh doanh và khởi nghiệp