1. Tâm lý học
  2. Hướng nghiệp

Muốn du học ngành tâm lý, tâm lý tội phạm, hình như chỉ có ở thạc sĩ, và muốn học phải có cử nhân tư pháp hình sự hoặc tội phạm học, liệu em có thể học cử nhân Tâm lý?

Từ khóa: tâm lý học, hướng nghiệp

Có chứ em. Hiện nay nhiều trường đào tại ngành tâm lí học mà em. Em học tốt thì sau khi tốt n ghiệp cử nhân vẫn có thể nghiên cứu hay học lên thạc sĩ, du học đều được mà.

Trả lời

Có chứ em. Hiện nay nhiều trường đào tại ngành tâm lí học mà em. Em học tốt thì sau khi tốt n ghiệp cử nhân vẫn có thể nghiên cứu hay học lên thạc sĩ, du học đều được mà.

Học bên Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn khoa Tâm lý học đó em. Tốt nghiệp sẽ là cử nhân thôi.