Nếu thiếu tôn giáo, thế giới sẽ thay đổi như thế nào?

  1. Tôn giáo

  2. Tâm linh

  3. Tâm sự cuộc sống

Mình hiểu rằng có phần lớn mọi người đều không theo các tín ngưỡng nhất định. Nhưng tôn giáo vẫn là một phần của cuộc sống, của mỗi đất nước. Vậy thiếu tôn giáo, mọi thứ trên thế giới sẽ thay đổi như thế nào, tốt lên hay xấu đi hay không có cả hai?

Từ khóa: 

tôn giáo

,

tôn giáo

,

tâm linh

,

tâm sự cuộc sống

Tôn giáo đã và đang là phương tiện cho hầu hết đạo đức và hiểu biết xã hội cho con người. Tuy trái đát không diệt vọng đâu, nhưng sẽ thay đổi toàn diện cái cái nhìn của con người về hiểu biết xã hội và đạo đức, họ sẽ mất đi niềm tin về mọi thứ, những gì lý tưởng mà họ sống, những niềm tin mà họ theo.

Trả lời

Tôn giáo đã và đang là phương tiện cho hầu hết đạo đức và hiểu biết xã hội cho con người. Tuy trái đát không diệt vọng đâu, nhưng sẽ thay đổi toàn diện cái cái nhìn của con người về hiểu biết xã hội và đạo đức, họ sẽ mất đi niềm tin về mọi thứ, những gì lý tưởng mà họ sống, những niềm tin mà họ theo.

Câu hỏi khá hay nhưng mình chưa đủ kiến thức về tôn giáo để trả lời:v Mong có bạn nào đấy giải đáp thắc mắc này.

Tôn giáo là một trong những nền tảng chính của đạo đức và pháp luật. Đối với hầu hết lịch sử của chúng ta, tôn giáo là cơ sở của nhiều hệ thống luật, tất nhiên nó không phải là hệ thống duy nhất nhưng chúng ta không thể phủ nhận sự hiện diện của nó. Nên việc mất đi tôn giáo cũng giống đi mất đi một nền tảng của đạo đức và pháp luật, điều này sẽ dẫn đến nhiều nguy cơ,biểu tình, suy thoái cho một nền dân tộc, hoặc nhiều nền dân tộc khác nhau.