Ngày sinh nhật hiện tại, bạn có để thông tin công khai không, hay để riêng tư và để ai nhớ đến thì sẽ quan tâm?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

  2. Xã hội

Sinh nhật của bạn?
Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

,

xã hội

Ngày sinh nhật mình để ở chế độ riêng tư, dù là Facebook, zalo,...tất cả ứng dụng mxh đều là để riêng tư. Mình ít hoạt động trên Facebook và bạn bè chỉ toàn là bạn thân, người quen biết thui nên đến ngày sinh nhật, đa số đều nhớ đến và gửi tin nhắn chúc mừng

Trả lời

Ngày sinh nhật mình để ở chế độ riêng tư, dù là Facebook, zalo,...tất cả ứng dụng mxh đều là để riêng tư. Mình ít hoạt động trên Facebook và bạn bè chỉ toàn là bạn thân, người quen biết thui nên đến ngày sinh nhật, đa số đều nhớ đến và gửi tin nhắn chúc mừng