Người lớn và trẻ con giải quyết khó khăn khác nhau như thế nào?

  1. Kỹ năng mềm

  2. Phong cách sống

Từ khóa: 

người lớn

,

trẻ con

,

giải quyết khó khăn

,

kỹ năng mềm

,

phong cách sống

Theo em, thì thường người lớn giải quyết khó khăn thì cần phải suy nghĩ rất nhiều vấn đề, các hướng giải quyết khác nhau để có thể có kết quả tốt nhất. Còn đối với trẻ con thì giải quyết vấn đề thấy kết quả nhanh nhất và không suy nghĩ nhiều về vấn đề sẽ gặp sắp tới khi khó khăn trước mặt được giải quyết( trẻ con sẽ không suy nghĩ nhiều như người lớn)

Trả lời

Theo em, thì thường người lớn giải quyết khó khăn thì cần phải suy nghĩ rất nhiều vấn đề, các hướng giải quyết khác nhau để có thể có kết quả tốt nhất. Còn đối với trẻ con thì giải quyết vấn đề thấy kết quả nhanh nhất và không suy nghĩ nhiều về vấn đề sẽ gặp sắp tới khi khó khăn trước mặt được giải quyết( trẻ con sẽ không suy nghĩ nhiều như người lớn)