Những cuộc thảm sát dưới thời Stalin?

  1. Lịch sử

  2. Văn hóa

Từ khóa: 

lịch sử

,

văn hóa

Các nỗ lực củng cố địa vị của Stalin dưới vai trò lãnh đạo của

đã dẫn đến sự leo thang trong việc bắt giữ và hành quyết nhiều người, đỉnh điểm là năm 1937-1938 (khoảng thời gian đôi khi được gọi là "Yezhovshchina", hay thời kỳ Yezhov), và tiếp tục cho đến khi Stalin chết năm

.

Khoảng 700.000 trong số này đã bị tuyên án tử hình, những người khác thiệt mạng từ đánh đập và tra tấn trong khi bị "tạm giữ điều tra"

và trong các

(trại cải tạo) vì đói, phơi nhiễm, bệnh tật và làm việc quá sức.

Các vụ bắt giữ thường được viện dẫn các luật về phản cách mạng, trong đó bao gồm việc không báo cáo các hành động mưu phản và, trong một sửa đổi luật năm

, không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong các vụ điều tra của Cục An ninh Nhà nước của

(GUGB NKVD) vào tháng 10 năm 1936 tới tháng 11 năm 1938, ít nhất là 1.710.000 người đã bị bắt và 724.000 người bị hành quyết.

.

Về đàn áp giáo sĩ, Michael Ellman đã nói rằng: "...khủng bố chống lại giáo sĩ của

và của các tôn giáo khác (Binner & Junge 2004) năm 1937 - 38 cũng có thể hội đủ điều kiện như là nạn diệt chủng"

Trích dẫn các tài liệu nhà thờ, Alexander Nikolaevich Yakovlev đã ước tính rằng hơn 100.000

, tu sĩ và nữ tu đã được bị hành quyết trong thời gian này.

Phần lớn các nạn nhân là các cựu "

" và gia đình của họ, với 669.929 người bị bắt và 376.202 bị hành quyết.

Trả lời

Các nỗ lực củng cố địa vị của Stalin dưới vai trò lãnh đạo của

đã dẫn đến sự leo thang trong việc bắt giữ và hành quyết nhiều người, đỉnh điểm là năm 1937-1938 (khoảng thời gian đôi khi được gọi là "Yezhovshchina", hay thời kỳ Yezhov), và tiếp tục cho đến khi Stalin chết năm

.

Khoảng 700.000 trong số này đã bị tuyên án tử hình, những người khác thiệt mạng từ đánh đập và tra tấn trong khi bị "tạm giữ điều tra"

và trong các

(trại cải tạo) vì đói, phơi nhiễm, bệnh tật và làm việc quá sức.

Các vụ bắt giữ thường được viện dẫn các luật về phản cách mạng, trong đó bao gồm việc không báo cáo các hành động mưu phản và, trong một sửa đổi luật năm

, không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong các vụ điều tra của Cục An ninh Nhà nước của

(GUGB NKVD) vào tháng 10 năm 1936 tới tháng 11 năm 1938, ít nhất là 1.710.000 người đã bị bắt và 724.000 người bị hành quyết.

.

Về đàn áp giáo sĩ, Michael Ellman đã nói rằng: "...khủng bố chống lại giáo sĩ của

và của các tôn giáo khác (Binner & Junge 2004) năm 1937 - 38 cũng có thể hội đủ điều kiện như là nạn diệt chủng"

Trích dẫn các tài liệu nhà thờ, Alexander Nikolaevich Yakovlev đã ước tính rằng hơn 100.000

, tu sĩ và nữ tu đã được bị hành quyết trong thời gian này.

Phần lớn các nạn nhân là các cựu "

" và gia đình của họ, với 669.929 người bị bắt và 376.202 bị hành quyết.

Bạn hãy cận thận khi đưa trường hợp này, vì khi nào cần thảm sát phải thảm sát khi nào ko ?

Đối với Liên xô thời đó còn rất non trẻ có rất nhiều kẻ phản bội và cơ hội cùng với một lãnh thổ rộng với nhiều dân tộc và phân biệt dân tộc ở liên xô thời đó sự mạnh tay là điều cần thiết để trấn áp họ.

THứ 2: đừng có đổ lỗi vô tội vạ cho stalin vì để tống giam vô tù hay gọi là thảm sát này vs số lượng lớn này cần phải có sự phân tích của KGB xem ai là kẻ phản bội cần loại trừ sau đó đưa ra cho đảng và quốc hội xem khi thông qua đưa cho stalin chứng nhận cuối cùng.