Những websites/ fanpages/ groups bạn ưu tiên đọc mỗi ngày?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Có thể là nơi bạn cập nhật kiến thức chuyên môn, kiến thức đời sống xã hội abc... hoặc một nơi bạn cảm thấy dễ chịu và thoải mái xyz.

Chúc bạn mỗi ngày vui. :D

Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

facebook, google, youtube. Vẫn như mọi khi : )))

Trả lời

facebook, google, youtube. Vẫn như mọi khi : )))