Phân tích quá trình nhận thức của Đảng về MÔ HÌNH CNXH từ đại hội 7 đến đại hội thứ 12?

  1. Lịch sử

Cô em yêu cầu cái này phải tập trung vào mô hình chứ không phải là nội dung của từng Đại hội, nhưng em không hiểu đề của cô nghĩa là gì nữa! Em mong mọi người hỗ trợ giải đáp câu hỏi này dùm em! Em xin chân thành cảm ơn

Từ khóa: 

lịch sử

Trong đại hội sẽ có văn kiện, văn kiện sẽ có nhận định của Đảng về các vấn đề khác nhau trong thời điểm hiện tại (cái đấy chính là nhận thức)
-> tra văn kiện, xem Đảng "nhận thức" thế nào về mô hình XHCN trong các đại hội 7->12. Rồi chép lại thôi.
Trả lời
Trong đại hội sẽ có văn kiện, văn kiện sẽ có nhận định của Đảng về các vấn đề khác nhau trong thời điểm hiện tại (cái đấy chính là nhận thức)
-> tra văn kiện, xem Đảng "nhận thức" thế nào về mô hình XHCN trong các đại hội 7->12. Rồi chép lại thôi.