Phụ nữ và đàn ông nghĩ như thế nào về "Sex'' theo lăng kính của tôi

  1. Phong cách sống

  2. Giáo dục

  3. Tâm lý học

  4. Sáng tác

  5. Tâm sự cuộc sống

phụ nữ quan điểm của họ khi bắt đầu 1 mối quan hệ yêu đương thì cũng giống như thấy và lái 1 chiếc xe. có người thì Ô: xe này mới này không biết chạy có an toàn không. không biết có đi đến đích không. không biết xe này chạy hết ga như thế nào.........có bị chết máy giữa đường không.

Còn đàn ông thì suy nghĩ Tình dục giống như tìm bãi đỗ xe Ô: quẹo vào đây hay bên kia nhỉ....Ô chỗ nay tốt này lại được miễn phí. Ô chỗ này mất phí thôi quẹo ra. Ô chỗ này tính theo tháng.

Từ khóa: 

phong cách sống

,

giáo dục

,

tâm lý học

,

sáng tác

,

tâm sự cuộc sống