Reading hay Listening hiệu quả hơn?

  1. Ngoại ngữ

  2. The Truth

  3. Tip & Trick

One distinction between listening to an audiobook and reading the same material is how our brains process the information.

Both activate different parts of the brain. However, University of California psychology professor Matthew Traxler found that the “mental machinery” required to understand and retain information remains the same, irrespective of whether we heard or read the material.

Khi nghe hoặc đọc cùng 1 tài liệu giống nhau. Não hoạt động được kích hoạt tại những nơi khác nhau. Tuy nhiêu quá trình hiểu và nắm bắt thông tin của cả hai là giống nhau.

Experts agreed that either listening or reading is acceptable for lighter topics typically found in entertainment or news magazines and websites. We retain more information for more complex subjects if we put more effort into the process, such as reading weighty topics.

Những chuyên gia đồng ý rằng việc đọc và nghe những thông tin hàng ngày như trên báo, hoặc những website giải trí thì não chúng ta sẽ không kích hoạt mạnh bằng việc chúng ta cố gắng trong quá trình hiểu chúng, như là việc đọc những chủ đề phức tạp như nghiên cứu,..

An academic study published in 2018 states that students are capable of learning through both reading and listening. Indiana University Professor Polly Husmann debunks the issue that students primarily learn by the time they enter college by only one method.

Một nghiên cứu vào năm 2018 chỉ ra rằng học sinh khả năng học thông qua cả nghe và đọc hiểu. tuy nhiêu thì hầu hết các học sinh chủ yếu học chỉ bằng 1 trong 2 cách mà thôi.

We often hear someone across the table or on the phone, but our listening skills determine the level of comprehension. If an individual is distracted, chances are they will not understand the concept of a subject.

Chúng ta thường nghe ai đó nói qua điện thoại hoặc bên cạnh. Tuy nhiên chúng ta thực sự PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG NGHE khi chúng ta tập trung vào nó, Nếu không chúng ta sẽ bỏ qua những thông tin của người nói.

However, if an individual gets distracted while reading, they can reread the words as often as necessary to understand the subject. In this respect, reading is better for retention and comprehension

Còn khi chúng ta đọc mà thiếu mất tập trung, chúng ta có thể quay lại và hiểu được thông tin.

Listening is also challenging for humans because it requires them to use real-time comprehension skills, meaning the individual must listen, interpret, and understand almost instantaneously to understand what a person is saying. This complex process expands when the individual is taking notes.

Việc luyện nghe đòi hỏi vận dụng khả năng phản xạ trực tiếp, chúng ta phải nghe, nhanh nhạy phản ứng và hiểu nó ngay tức thì. Việc này có thể được luyện tập và mở rộng bằng việc ghi chú khi nghe. ---> tập trung liên tục khi nghe

Reading sẽ cải thiện kĩ năng nghe?

Kaufmann’s recommendations to improve listening skills is also to read the same content. He also suggests listening to new material in a relaxed environment helps us comprehend complex or new material more efficiently.

Một chuyên gia về học ngoại ngữ nói rằng khi nghe những điều mới trong một môi trường thư giãn như xem phim sẽ giúp chúng ta hiểu được những thứ phức tạp 1 cách hiệu quả hơn.

Writing for Brainscape, Andrew Cohen suggests that when initially learning a foreign language, reading is best. He also believes that seeing the text of a word helps reinforce our ability to remember the word and its use.

Andrew nói rằng khi bắt đầu học ngoại ngữ, việc đọc là tốt hơn hết. Anh ấy tin rằng khi mà chúng ta đọc trước sẽ giúp củng cố khả năng nắm bắt từ vựng và cách chúng được sử dụng. ---> Nên xem từ mới, transcript trước khi luyện nghe. Và ông tin rằng cách tốt nhất để học ngoại ngữ đó chính là kết hợp cả 2 kĩ năng này.

Từ khóa: 

ngoại ngữ

,

the truth

,

tip & trick

wow lần đầu thấy kiểu bài song ngữ này ở Noron, mình đang luyện thi Ielts nên rất thích những dạng bài đọc kiểu này :> cám ơn b nhé và mong b sẽ viết nhiều bài hơn.

Trả lời

wow lần đầu thấy kiểu bài song ngữ này ở Noron, mình đang luyện thi Ielts nên rất thích những dạng bài đọc kiểu này :> cám ơn b nhé và mong b sẽ viết nhiều bài hơn.