Sự khác nhau giữa nghành CNKT ô tô và cơ khí ô tô?

  1. Hướng nghiệp

  2. Hỏi xoáy Đáp hay

Nghành CNKT ô tô và cơ khí ô tô có khác nhau hông ạ?

Từ khóa: 

cnkt

,

cơ khí ô tô

,

hướng nghiệp

,

hỏi xoáy đáp hay

Về cơ bản 2 ngày này ko có quá nhiều sự khác biệt. Bạn yên tâm là dù bạn học 1 trong 2 ngành ra trường đều có thể tất cả các công việc liên quan đến kỹ thuật ô tô.
Trả lời
Về cơ bản 2 ngày này ko có quá nhiều sự khác biệt. Bạn yên tâm là dù bạn học 1 trong 2 ngành ra trường đều có thể tất cả các công việc liên quan đến kỹ thuật ô tô.