Tại sao mã ngành quảng cáo 7310 được giảm thuế VAT còn 631103 lại không được áp dụng chính sách này?

  1. Marketing

  2. Kinh doanh và Khởi nghiệp

  3. Xã hội

Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đã ban hành chính sách giảm thuế VAT xuống còn 8% trong năm 2022.

Nhóm ngành quảng cáo tại Việt Nam gồm mã ngành 631103 và 7310. Tuy nhiên, mã ngành 7310 là đối tượng được giảm thuế còn mã 631103 lại không. Điều này khiến các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo thắc mắc, băn khoăn về sự khác biệt giữa hai mã ngành.

Từ khóa: 

quảng cáo

,

thuế

,

marketing

,

kinh doanh và khởi nghiệp

,

xã hội

Không được là đúng rồi bạn ơi vì 7310 là mã ngành của lĩnh vực quảng cáo còn 6311030 (mã ngành nhỏ của 63110) mô tả một lĩnh vực cụ thể trong lĩnh vực dịch vụ công nghệ thông tin, cụ thể hơn là thiết kế không gian quảng cáo (viết website, phần mềm, ứng dụng có chạy quảng cáo chẳng hạn...).

  • 7310 gồm các doanh nghiệp cung cấp tất cả các lĩnh vực của dịch vụ quảng cáo: sáng tạo và thực hiện các chiến dịch quảng cáo (báo chí, truyền hình, Internet, pano,...); thực hiến chiến dịch quảng cáo, marketing tại điểm bán,...

  • 631103 gồm dịch vụ thiết kế, tạo không gian và thời gian quảng cáo trên Internet thuộc nội dung xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan, tập hợp các doanh nghiệp phần mềm, chuyên cung cấp dịch vụ thiết kế website, ứng dụng,...

Trả lời

Không được là đúng rồi bạn ơi vì 7310 là mã ngành của lĩnh vực quảng cáo còn 6311030 (mã ngành nhỏ của 63110) mô tả một lĩnh vực cụ thể trong lĩnh vực dịch vụ công nghệ thông tin, cụ thể hơn là thiết kế không gian quảng cáo (viết website, phần mềm, ứng dụng có chạy quảng cáo chẳng hạn...).

  • 7310 gồm các doanh nghiệp cung cấp tất cả các lĩnh vực của dịch vụ quảng cáo: sáng tạo và thực hiện các chiến dịch quảng cáo (báo chí, truyền hình, Internet, pano,...); thực hiến chiến dịch quảng cáo, marketing tại điểm bán,...

  • 631103 gồm dịch vụ thiết kế, tạo không gian và thời gian quảng cáo trên Internet thuộc nội dung xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan, tập hợp các doanh nghiệp phần mềm, chuyên cung cấp dịch vụ thiết kế website, ứng dụng,...