1. Hỏi xoáy Đáp hay
  2. Kỹ năng mềm
  3. Xã hội

Tại sao người ta nói "Đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ"?

Từ khóa: hỏi xoáy đáp hay, kỹ năng mềm, xã hội

Lúc đi hỏi già bởi vì khi đi đâu,làm gì bên ngoài thì hỏi ng già bởi vì họ có kinh nghiệm,có nhiều kiến thức để chỉ cho mình

Còn về nhà hỏi trẻ thì trẻ con luôn thật thà,hỏi thì con trẻ sẽ kể mọi điều về gia đình,những điều mà chúng biết,không gian dối gì cả

Trả lời

Lúc đi hỏi già bởi vì khi đi đâu,làm gì bên ngoài thì hỏi ng già bởi vì họ có kinh nghiệm,có nhiều kiến thức để chỉ cho mình

Còn về nhà hỏi trẻ thì trẻ con luôn thật thà,hỏi thì con trẻ sẽ kể mọi điều về gia đình,những điều mà chúng biết,không gian dối gì cả

Ơ câu này lần đầu nghe luôn đấy