Theo bạn, nam và nữ ở nước nào là đẹp nhất?

  1. Làm đẹp

  2. Hỏi xoáy Đáp hay

  3. Xã hội

Với mình thì nam nữ ở Việt Nam ai cũng xinh

Từ khóa: 

làm đẹp

,

hỏi xoáy đáp hay

,

xã hội

Nước Nga lắm gái xinh nhất. Còn đàn ông là ở Pháp là nhìn chất lượng!

Trả lời

Nước Nga lắm gái xinh nhất. Còn đàn ông là ở Pháp là nhìn chất lượng!

Colombia và Anh quốc.