Thời buổi hiện nay tỉ lệ thất nghiệp ngày càng tăng, đặc biệt là sinh viên ra trường khó tìm việc làm hoặc làm trái ngành. Theo bạn nghĩ như thế nào về vấn đề này và hướng giải quyết?

  1. Giáo dục

Từ khóa: 

giáo dục

Chú trọng chất lượng giáo dục đại học. Tăng thời gian thực tập
Trả lời
Chú trọng chất lượng giáo dục đại học. Tăng thời gian thực tập