Tính cách của người Liên Xô cũ có khác người Nga?

  1. Lịch sử

  2. Văn hóa

  3. Xã hội

Từ khóa: 

lịch sử

,

văn hóa

,

xã hội

Họ giống nhau đó. Kể cả những người Đông Âu hiện tại đó. Điểm chung của họ là khá ít cười với người lạ, ít nói và hay uống Voldka, thậm chí uống rượu đã trở thành văn hóa của họ luôn rồi. Tuy nhiên họ lại rất vui vẻ và hài hước với bạn bè. Nổi tiếng với những trò chỉ có ở nước Nga như vật nhau với gấu, ăn lẩu trên bể bơi mà ổ điện để trên đôi dép nổi gần đó, hay là ngồi câu cá với gấu bên bờ suối. Đó không phải nước Nga đó gọi là hành tinh Nga

Trả lời

Họ giống nhau đó. Kể cả những người Đông Âu hiện tại đó. Điểm chung của họ là khá ít cười với người lạ, ít nói và hay uống Voldka, thậm chí uống rượu đã trở thành văn hóa của họ luôn rồi. Tuy nhiên họ lại rất vui vẻ và hài hước với bạn bè. Nổi tiếng với những trò chỉ có ở nước Nga như vật nhau với gấu, ăn lẩu trên bể bơi mà ổ điện để trên đôi dép nổi gần đó, hay là ngồi câu cá với gấu bên bờ suối. Đó không phải nước Nga đó gọi là hành tinh Nga