Trầm cảm ẩn là gì?

  1. Tâm lý học

  2. Hỏi xoáy Đáp hay

  3. Xã hội

Các thành viên trên Noron có thể lý giải hộ mình về căn bệnh trầm cảm ẩn không ạ?
Từ khóa: 

tâm lý học

,

hỏi xoáy đáp hay

,

xã hội

Trầm cảm ẩn là một trong các dạng 
trầm cảm không điển hình
, những đối tượng bệnh thường cố gắng che giấu các triệu chứng của bệnh khi đối diện với những người xung quanh. Những người bị bệnh trầm cảm che giấu thường không dám hoặc không muốn thừa nhận về bệnh tình của mình. Họ thường có xu hướng muốn ẩn đi các triệu chứng bệnh và luôn có suy nghĩ rằng cứ tiếp tục sống một cách bình thường thì căn bệnh này sẽ tự động khỏi theo thời gian.
Trả lời
Trầm cảm ẩn là một trong các dạng 
trầm cảm không điển hình
, những đối tượng bệnh thường cố gắng che giấu các triệu chứng của bệnh khi đối diện với những người xung quanh. Những người bị bệnh trầm cảm che giấu thường không dám hoặc không muốn thừa nhận về bệnh tình của mình. Họ thường có xu hướng muốn ẩn đi các triệu chứng bệnh và luôn có suy nghĩ rằng cứ tiếp tục sống một cách bình thường thì căn bệnh này sẽ tự động khỏi theo thời gian.