Tư duy của bạn như thế nào khi giải quyết việc khó và dễ trong cuộc sống, công việc?

 1. Tư duy

Khi làm bất cứ việc gì bạn có đặt các câu hỏi trước khi làm nó hay không?

Từ khóa: 

tư duy

Với những việc dễ thì có lẽ mình không cần suy nghĩ quá nhiều mà bắt tay vào làm luôn. Còn với việc khó thì mình sẽ đặt ra một vài câu hỏi để tìm hướng cũng như khả năng giải quyết.

 • Tính chất của công việc (khẩn cấp, quan trọng)?

 • Yêu cầu chỉ thị của cấp trên là gì?

 • Nguồn lực để thực hiện công việc?

 • Công việc này có thuộc quyền giải quyết của mình hay không?

 • Bản chất của công việc là gì?

 • Những đòi hỏi của công việc?

 • Mức độ khó – dễ của công việc?

Từ đó lựa chọn giải pháp và hướng giải quyết cho đó. Và rồi bắt tay vào giải quyết nó nếu bản thân suy nghĩ khả năng mình có thể làm được.

Trả lời

Với những việc dễ thì có lẽ mình không cần suy nghĩ quá nhiều mà bắt tay vào làm luôn. Còn với việc khó thì mình sẽ đặt ra một vài câu hỏi để tìm hướng cũng như khả năng giải quyết.

 • Tính chất của công việc (khẩn cấp, quan trọng)?

 • Yêu cầu chỉ thị của cấp trên là gì?

 • Nguồn lực để thực hiện công việc?

 • Công việc này có thuộc quyền giải quyết của mình hay không?

 • Bản chất của công việc là gì?

 • Những đòi hỏi của công việc?

 • Mức độ khó – dễ của công việc?

Từ đó lựa chọn giải pháp và hướng giải quyết cho đó. Và rồi bắt tay vào giải quyết nó nếu bản thân suy nghĩ khả năng mình có thể làm được.