Việt Nam hiện nay đang thiếu nhân lực trong ngành nào?

  1. Xã hội

  2. Hướng nghiệp

Từ khóa: 

việt nam

,

nhân lực

,

ngành nghề

,

xã hội

,

hướng nghiệp

Với quan điểm cá nhân của mình thì có những ngành nghề sau đang thiếu nhân lực tại Việt Nam

1. Nghề khách sạn, du lịch

Đời sống người dân VN ngày càng được đẩy mạnh hơn nên nhu cầu về vui chơi, giải trí và nghỉ dưỡng sẽ tăng cao trong thời gian tới. Du lịch VN đang phát triển và sẽ còn phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai với nên nhu cầu tuyển dụng nhân lực ngày càng cao.

2. Ngành Công nghệ thông tin

Ở Việt Nam ngành công nghệ thông tin tuy không còn quá lạ lẫm, nhưng mức độ hàng năm sinh viên công nghệ thông tin và các ngành có liên quan ra trường chỉ đáp ứng được 1/4 nhu cầu nhân lực của ngành. Do đó mà IT được xem là một trong những ngành nghề thiếu nhân lực trầm trọng.

3. Ngành trí tuệ nhân tạo

Hiện nay, chưa có nhiều trường đào tạo về AI và cũng khá khan hiếm nhân lực am hiểu. Vậy nên hiện nay nhân lực ngành này thiếu trầm trọng.

Trả lời

Với quan điểm cá nhân của mình thì có những ngành nghề sau đang thiếu nhân lực tại Việt Nam

1. Nghề khách sạn, du lịch

Đời sống người dân VN ngày càng được đẩy mạnh hơn nên nhu cầu về vui chơi, giải trí và nghỉ dưỡng sẽ tăng cao trong thời gian tới. Du lịch VN đang phát triển và sẽ còn phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai với nên nhu cầu tuyển dụng nhân lực ngày càng cao.

2. Ngành Công nghệ thông tin

Ở Việt Nam ngành công nghệ thông tin tuy không còn quá lạ lẫm, nhưng mức độ hàng năm sinh viên công nghệ thông tin và các ngành có liên quan ra trường chỉ đáp ứng được 1/4 nhu cầu nhân lực của ngành. Do đó mà IT được xem là một trong những ngành nghề thiếu nhân lực trầm trọng.

3. Ngành trí tuệ nhân tạo

Hiện nay, chưa có nhiều trường đào tạo về AI và cũng khá khan hiếm nhân lực am hiểu. Vậy nên hiện nay nhân lực ngành này thiếu trầm trọng.