Virus Covid 19 có lây qua đường máu không?

  1. Tư vấn sức khỏe Covid-19

Từ khóa: 

covid 19

,

tư vấn sức khỏe covid-19

Câu trả lời của cơ quan CDC là chưa xác định: Không chắc SARS CoV-2 có thể lây truyền khi tiếp xúc với máu.

Bởi vì virus SARS-CoV-2 có thể được phát hiện trong máu thông qua xét nghiệm huyết thanh, nên có một số nghi vấn rằng: Liệu virus có lây truyền qua đường máu như HIV, hay viêm gan C hay không?

Có lẽ, bạn đã nghe nhiều về lây lan của Virus Covid, chủ yếu nó xâm nhập vào cơ thể qua mắt, mũi, miệng, từ các mặt phẳng và không khí, tiến vào phổi, đây là nơi bệnh nặng nhất xảy ra. Tuy nhiên, nếu Virus sao chép trong các tế bào, bao gồm cả máu nếu thật, nó sẽ làm thay đổi môi trường của máu và mức độ lành mạnh của các nguyên tố quan trọng trong cơ thể như oxy, nitơ, sắt và những yếu tố khác cần thiết cho chức năng bình thường của cơ thể.

Cuối cùng, cho dù vi rút SARS-CoV-2 và bệnh COVID-19 có được xác định là lây truyền qua đường máu hay không, thì các biện pháp phòng ngừa bạn nên thực hiện và bảo vệ. Hiện nay, các phòng thử nghiệm về dịch tể, vi trùng học vẫn chưa khẳng định chắc chắn về điều này.

Nguồn:

Trả lời

Câu trả lời của cơ quan CDC là chưa xác định: Không chắc SARS CoV-2 có thể lây truyền khi tiếp xúc với máu.

Bởi vì virus SARS-CoV-2 có thể được phát hiện trong máu thông qua xét nghiệm huyết thanh, nên có một số nghi vấn rằng: Liệu virus có lây truyền qua đường máu như HIV, hay viêm gan C hay không?

Có lẽ, bạn đã nghe nhiều về lây lan của Virus Covid, chủ yếu nó xâm nhập vào cơ thể qua mắt, mũi, miệng, từ các mặt phẳng và không khí, tiến vào phổi, đây là nơi bệnh nặng nhất xảy ra. Tuy nhiên, nếu Virus sao chép trong các tế bào, bao gồm cả máu nếu thật, nó sẽ làm thay đổi môi trường của máu và mức độ lành mạnh của các nguyên tố quan trọng trong cơ thể như oxy, nitơ, sắt và những yếu tố khác cần thiết cho chức năng bình thường của cơ thể.

Cuối cùng, cho dù vi rút SARS-CoV-2 và bệnh COVID-19 có được xác định là lây truyền qua đường máu hay không, thì các biện pháp phòng ngừa bạn nên thực hiện và bảo vệ. Hiện nay, các phòng thử nghiệm về dịch tể, vi trùng học vẫn chưa khẳng định chắc chắn về điều này.

Nguồn: