Đọc kindle trong đêm có hại mắt không?

  1. Sách

  2. Sức khoẻ

Chắc chắn là tốt hơn đt ipad rồi nhưng sợ nó cũng là 1 thiết bị điện tử nên sẽ vẫn hại mắt phần nào 😅

Từ khóa: 

sách

,

sức khoẻ

Có nhé, tốt nhất là bạn để độ tương phản vừa phải và đọc cạnh đèn ngủ thì sẽ đỡ hại vì xung quanh tối quá cũng hại mắt lắm đó. Không có đèn ngủ thì gắn thêm đèn này vào nhé:

https://cdn.noron.vn/2021/08/10/neo-ng-i-sao-led-k-p-tr-n-c-th-i-u-ch-nh-s-1628584644.jpg
Trả lời

Có nhé, tốt nhất là bạn để độ tương phản vừa phải và đọc cạnh đèn ngủ thì sẽ đỡ hại vì xung quanh tối quá cũng hại mắt lắm đó. Không có đèn ngủ thì gắn thêm đèn này vào nhé:

https://cdn.noron.vn/2021/08/10/neo-ng-i-sao-led-k-p-tr-n-c-th-i-u-ch-nh-s-1628584644.jpg