Bạn có thực sự tự do khi đã tự do tài chính không?

  1. Phong cách sống

  2. Tâm lý học

  3. Tâm linh

  4. Hỏi xoáy Đáp hay

  5. The Truth

  6. Kỹ năng mềm

  7. Tâm sự cuộc sống

  8. Triết học

  9. Tư duy

Từ khóa: 

phong cách sống

,

tâm lý học

,

tâm linh

,

hỏi xoáy đáp hay

,

the truth

,

kỹ năng mềm

,

tâm sự cuộc sống

,

triết học

,

tư duy

Ko nhé, nếu tự do tài chính thôi thì chưa đủ. Phải tự do cả thời gian nữa nhé. Thêm cả sức khoẻ và gia đình hạnh phúc, lúc đó mới gọi là tự do.  Chốt lại : cần biết đủ, chứ lòng tham vô đáy thì có ngày mất hết.
Trả lời
Ko nhé, nếu tự do tài chính thôi thì chưa đủ. Phải tự do cả thời gian nữa nhé. Thêm cả sức khoẻ và gia đình hạnh phúc, lúc đó mới gọi là tự do.  Chốt lại : cần biết đủ, chứ lòng tham vô đáy thì có ngày mất hết.