Câu thần chú: "Garbage in - Garbage out"

  1. Trí tuệ nhân tạo

In computer science, garbage in, garbage out(GIGO) is where flawed, or nonsense input data produces nonsense output or "garbage".
garbage-in-garbage-outgarbage-in-garbage-out

Principle này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc làm sạch dữ liệu trước khi gán nhãn và học.

Theo

Wiki

Từ khóa: 

data cleansing

,

data processing

,

trí tuệ nhân tạo