Đã từng là con người xấu tôi có thể tốt hơn không?

  1. Giáo dục

  2. Tâm sự cuộc sống

Tôi đã từng có một thời gian rất là Hư, và hỏng. Rồi sau đó lại còn chơi cái thứ chất gây nghiện cùng bạn tôi. Đó là Ke. Thực sự đó là cái thời gian tồi tệ nhất từ trước tới nay tôi sống. Tôi có thể tốt hơn không ? 😔

Từ khóa: 

giáo dục

,

tâm sự cuộc sống

Vốn có câu: "Phóng Hạ Đồ Đao, lập địa thành Phật". Chỉ cần một lòng hướng thiện, không bao giờ là quá muộn.

Bất cứ viên ngọc nào, không phải khi mới sinh ra đều đã là ngọc sáng. Ban đầu chúng đều chỉ là đá bụi thô giáp, rồi được cơ duyên từ tự nhiên, hay nhờ người thợ ngọc mài giũa mới dần trở thành ngọc.

Không ai mới sinh ra đã là phật, là người tốt, tất cả đều phải trải qua sai lầm, khổ ải, mới có thể tu tâm dưỡng tính để sáng dần lên như ngọc được mài giũa vậy. Bạn đã từng xấu, nhưng thực lòng thì tuyệt đại đa số mọi người đã từng là người xấu, đều rất bản năng, nhiều ham muốn, lười nhác, tệ nạn. Có nhiều người đã phạm phải nhiều tội rất nặng. Dĩ nhiên điều đó là không tốt, nhưng bạn đừng lấy thế mà quá nặng nề khi phán xét về bản thân mình.

Người từ xấu nhận thức và trở nên tốt sẽ tốt hơn người tốt, bởi cái tốt của họ đã được nhận thức, được kiểm định và thử thách.

Tư tưởng tạo ra hành vi, hành vi sẽ nuôi dưỡng thành thói quen, thói quen hình thành tính cách, tính cách quyết định vận mệnh. Vì vậy, tư tưởng thay đổi là điểm khởi đầu cho sự thay đổi vận mệnh!

Ở cuối con đường tăm tối sẽ chính là ánh sáng.

7DF23750-7D6B-4E61-BE23-5715E581DD8C


Trả lời

Vốn có câu: "Phóng Hạ Đồ Đao, lập địa thành Phật". Chỉ cần một lòng hướng thiện, không bao giờ là quá muộn.

Bất cứ viên ngọc nào, không phải khi mới sinh ra đều đã là ngọc sáng. Ban đầu chúng đều chỉ là đá bụi thô giáp, rồi được cơ duyên từ tự nhiên, hay nhờ người thợ ngọc mài giũa mới dần trở thành ngọc.

Không ai mới sinh ra đã là phật, là người tốt, tất cả đều phải trải qua sai lầm, khổ ải, mới có thể tu tâm dưỡng tính để sáng dần lên như ngọc được mài giũa vậy. Bạn đã từng xấu, nhưng thực lòng thì tuyệt đại đa số mọi người đã từng là người xấu, đều rất bản năng, nhiều ham muốn, lười nhác, tệ nạn. Có nhiều người đã phạm phải nhiều tội rất nặng. Dĩ nhiên điều đó là không tốt, nhưng bạn đừng lấy thế mà quá nặng nề khi phán xét về bản thân mình.

Người từ xấu nhận thức và trở nên tốt sẽ tốt hơn người tốt, bởi cái tốt của họ đã được nhận thức, được kiểm định và thử thách.

Tư tưởng tạo ra hành vi, hành vi sẽ nuôi dưỡng thành thói quen, thói quen hình thành tính cách, tính cách quyết định vận mệnh. Vì vậy, tư tưởng thay đổi là điểm khởi đầu cho sự thay đổi vận mệnh!

Ở cuối con đường tăm tối sẽ chính là ánh sáng.

7DF23750-7D6B-4E61-BE23-5715E581DD8C


Chỉ cần bạn biết mình đã sai, và cần thay đổi, chắc chắn bạn sẽ tốt hơn!