Lười biếng đã giết chết chúng ta như nào?

  1. Thinking Hub

  2. Xã hội

Từ khóa: 

thinking hub

,

xã hội

Lười biếng chỉ giết chết chúng ta khi: chúng ta làm việc không thông minh
Chứ còn nếu: bạn làm việc một cách thông minh, có kế hoạch, phương pháp và mục tiêu rõ ràng,... Thì năng suất của bạn vẫn cao mà!
Đôi khi lười biếng, chúng ta cũng vô tình lược bỏ đi những cái không cần thiết, không quan trọng lắm để đạt được mục tiêu
Mong rằng ý kiến riêng của mình sẽ giúp ích cho bạn, thân.
Trả lời
Lười biếng chỉ giết chết chúng ta khi: chúng ta làm việc không thông minh
Chứ còn nếu: bạn làm việc một cách thông minh, có kế hoạch, phương pháp và mục tiêu rõ ràng,... Thì năng suất của bạn vẫn cao mà!
Đôi khi lười biếng, chúng ta cũng vô tình lược bỏ đi những cái không cần thiết, không quan trọng lắm để đạt được mục tiêu
Mong rằng ý kiến riêng của mình sẽ giúp ích cho bạn, thân.
Lười biếng khiến chúng ta chết dần trong sự lỗi thời.

Chết thì không chết được vì mình còn sống sờ sờ đây. Đôi khi lười một chút cũng chả sao miễn là mình làm tốt công việc và những kế hoạch đã định. Thú thực là mình chưa gặp ai vì lười mà đánh mất điều gì đó cả nên cũng không biết trả lời câu hỏi của bạn thế nào. Nhưng nếu lười biếng, không chịu động tay động chân làm bất cứ thứ gì thì tất nhiên, bạn sẽ bõ lỡ cơ hội để phát triển bản thân, bị lệ thuộc vào những người xung quanh