Nghe Submilinal thì có thế soi gương không ạ?

  1. Làm đẹp

  2. Khoa học

Nghe submilinal thì có thế soi gương không ạ?

Từ khóa: 

làm đẹp

,

khoa học

Có thể bạn không biết quy luật của cuộc sống là có vay có trả.Khi nghe subliminals có thể đạt được những điều mong muốn nhưng khi nghe sẽ làm thấy đổi cấu trúc gen gây ra giảm tuổi thọ và lão hoá sớm gấp nhiều lần...
Trả lời
Có thể bạn không biết quy luật của cuộc sống là có vay có trả.Khi nghe subliminals có thể đạt được những điều mong muốn nhưng khi nghe sẽ làm thấy đổi cấu trúc gen gây ra giảm tuổi thọ và lão hoá sớm gấp nhiều lần...

Theo mình biết thì khi nghe Subliminals về ngoại hình thì nên hạn chế soi gương và không được nghi ngờ.